Technisch vastgoedmanagement:

WX Vastgoed BV biedt u een volledige ontzegging op het gebied van technisch beheer. Zo wordt in overleg met u het beleid bepaald. Wij denken met u mee hierdoor kunt u als eigenaar weloverwogen beslissingennemen. Tevens coördineren wij graag het volledige onderhoud van uw vastgoed voor u, voor zover het dagelijks onderhoud , als ook het planmatig (strategisch) onderhoud.

 • We handelen onderhoudsvragen of -klachten door huurders af. Snel, vakkundig en efficiënt.
 • Spoedeisende klachten worden zo snel mogelijk door deskundige bedrijven opgelost.
 • Onze technische dienst controleert de opvolging en uitvoering van al het onderhoud.

Wanneer een huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst technische onvolkomenheden constateert aan de woning. Kan hiervan melding worden gemaakt via 06-38145352 Door de servicedesk van WX Vastgoed Expertise BV wordt de klacht geïnventariseerd en geprioriteerd zodat er direct een herstelafspraak kan worden ingepland.

Planmatig onderhoud

Het planmatig en strategisch onderhoud wordt in overleg met de opdrachtgever opgesteld, zodat de technisch manager een meerjarig onderhoudsplanning op kan stellen, om daarmee de beheersing van de onderhoudskosten op langere termijn helder te stellen.  Het te voeren onderhoudsbeleid kan hierdoor op de toekomstige onderhoudskosten afgestemd worden. Zo kan men bijvoorbeeld bij noodzakelijk onderhoud vroegtijdig budget vrijmaken of reserveren, of worden overige onderhoudswerkzaamheden aangepast of verschoven. Op deze wijze wordt er door WX Vastgoed BV een gespreid onderhoudsbeleid gevoerd waardoor u niet onverwacht voor hoge uitgaven komt te staan.

Ons technisch beheer realiseren wij door de volgende details voor u uit te voeren:

 • Verrichten van mutatie inspectie en klachten inspectie
 • Opstellen van inspectie rapporten
 • Verrichten van periodeieke en preventieve inspecties
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Opstellen meerjarenplanning onderhoudsplanning
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota’s
 • Verzorgen van nieuwbouwopleveringenen het afhandelen van garanteiverplichtingen
 • Afsluiten en marktconfrom houden van onderhoudscontracten
 • Begeleiden van renovatieprojecten