Commercieel beheer
De wijze waarop het commercieel beheer wordt uitgevoerd is essentieel voor de wijze van renderen van uw vastgoedportefeuille. Vastgoed Beheer Rotterdam hanteert dan ook geen standaardpakket aan werkzaamheden, aangezien ook uw onroerend goed om een specifieke benadering vraagt. Wij kijken daarbij uw panden door te kijken waar uw kansen liggen, spreken met de huurders omtrent hun wensen, en zijn op de hoogte van de handelswijzen van uw concurrentie. Antwoord krijgen op deze vragen is hetgeen wij ons dagelijks mee bezig houden. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u het rendement behaalt wat u voor ogen heeft, terwijl uw bezit waardevol blijft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
Aspecten Commercieel beheer
Ons commercieel beheer realiseren wij door de volgende details voor u uit te voeren:
 • Contact met de huurder
 • Huurprijsvaststelling
 • Verhuuractiviteiten
 • Verificatie inkomstengegevens van kandidaat-huurder(s)
 • Advies en begeleiding bij het voeren van huurprijs en/of contractonderhandelingen
 • Opstellen van (tijdelijke) huurcontracten volgens de geldende ROZ modellen
 • Relatieonderhoud verhuurder/huurder en eventuele betrokken VvE’s en/of andere belangenverenigingen.
 • Toezicht op correcte naleving huurvoorwaarden en reglementen
 • Huur (commissie) zaken in behandeling nemen en zo mogelijk beperken, dan wel zien te voorkomen.
 • Behandelen van huuropzeggingen
 • Advies en begeleiding verhuurcampagnes
 • Opstellen en uitvoeren van promotionele jaarplannen