Unknown.pngMJOP – MeerJarenOnderhoudsPlan

WX vastgoed expertise BV adviseert elke VvE een Meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen. Een gedegen manier om de kosten van onderhoud over meerdere jaren te verspreiden. Daarnaast bent u er zeker van dat er groot onderhoud wordt gepleegd.

Kortom, bent u eigenaar van een woning dat onderdeel uitmaakt van een groter complex? Bent u lid van een Vereniging van Eigenaars, ofwel een VvE? Dan is de VVE verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele complex. Vele VVE’s in Nederland zijn nog niet overgestapt op deze vorm van onderhoud. Bouwkundig Adviesbureau Keuringsdienst voor Wonen helpt u graag met het opstellen van een kloppende MJOP en adviseert in welke onderdelen er jaarlijks moeten worden opgepakt. Heeft u interesse in een MJOP van Bouwkundig Adviesbureau Keuringsdienst voor Wonen? Neem dan contact met ons op.

Het Meerjarenonderhoudsplan in het kort

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vindt plaats op basis van een bouwkundige inspectie. Tijdens de inspectie voor de MJOP worden de volgende onderhoudsactiviteiten opgenomen:

 • Achterstallig onderhoud: door het uitvoeren van een nulmeting wordt het direct noodzakelijke onderhoud bepaald;
 • Planmatig onderhoud: hierin wordt het regulier onderhoud voor de komende jaren aangegeven om het pand in een goede staat van onderhoud te houden.

Het doel is om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten die noodzakelijk zijn om het pand de komende jaren in een goede staat van onderhoud te houden. Hierdoor kunnen financiële reserveringen plaatsvinden en is er de mogelijkheid het onderhoud af te stemmen op het (bedrijfs-) beleid en de gebruikers van het vastgoed. De MJOP wordt naar keuze opgemaakt voor 10, 15 of 30 jaar. Daarnaast adviseren wij om de planning elke 3 jaar te actualiseren.

Wat is een MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan is bedoeld voor VVE’s of Coöperaties van woningen en wooncomplexen. Met een dergelijk plan kan je plannen dat er over een aantal jaren groot onderhoud aan de woningen wordt uitgevoerd. Ieder lid van de VVE deelt hierin mee. Door middel van de MJOP wordt een maandelijkse bijdrage vastgesteld welke eerlijk is verdeeld over alle leden.

De voordelen van MJOP

 • Direct inzicht in onderhoud op korte en lange termijn.
 • Inzicht in wat de VvE maandelijks moet reserveren voor onderhoud.
 • Een buffer voor onverwachte gebeurtenissen.

Waar wordt de MJOP voor gebruikt?

In de meeste gevallen wordt de MJOP voor woningen gebruikt voor groot onderhoud. Meerdere jaren wordt er door een vereniging maandelijks gespaard. Per woning wordt er per maand een bedrag van € 50 a € 100 ingelegd. Groot onderhoud kan op die manier over de loop van enkele jaren eenvoudig worden bekostigd. Ook wordt de MJOP gebruikt voor onverwachte gebeurtenissen.

MJOP VVE: Groot Onderhoud voor Vereniging van Eigenaren

In een VVE zitten vaak meerdere woningen. Eens in de zoveel tijd moet er groot onderhoud aan deze woningen worden verricht. Denk daarbij aan zaken waar alle eigenaren van een VVE baat bij hebben.

 • Gevelonderhoud
 • Dakgoot schoonmaken
 • Onderhoud aan het dak
 • Onderhoud aan de kozijnen
 • Onderhoud aan buitendeuren
 • Electrisch onderhoud van bijvoorbeeld de deurbel of buitenverlichting

De bovenstaande werkzaamheden worden bekostigd vanuit VVE. Aan de hand van een MJOP wordt bepaald wat ongeveer de kosten zijn van deze werkzaamheden. Wanneer deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Vervolgens wordt aan de hand van deze twee onderdelen het maandelijks te storten bedrag van de leden van de VVE bepaald.

Onverwachte gebeurtenissen

Ondanks een meerjarenonderhoudsplan gebeurt het regelmatig dat bepaalde onderdelen aan een woning onverwacht stuk gaan. Denk aan een lekkage aan de voorgevel, een afgebroken dakgoot of onverwachte houtaantasting door een boktor. Als dit het geval is en de verzekering voldoet niet, dan kan er door middel van het budget dat aanwezig is in de MJOP onderhoud worden gepleegd aan deze onderdelen. Dit gaat, in vrijwel alle gevallen, in overleg met de VVE.

Geen MJOP VVE? Wat zijn de gevolgen?

In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt een begroting gemaakt van de te verwachten kosten aan groot onderhoud. Veelal werkzaamheden die behoorlijk kostbaar kunnen zijn. Als er geen geld gespaard wordt voor onderhoud kan het zo zijn dat de eigenaars van de appartementen een fikse rekening krijgen voor onderhoud dat uitgevoerd moet worden. Dit kan bij de leden van een VVE zonder MJOP voor financiële problemen zorgen. Een situatie die, gezien de omvang van het onderhoud, onwenselijk is. Keuringsdienst voor Wonen adviseert daarom alle VvE’s altijd een meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen.

Onze prijzen

Onderdeel Toelichting Tarief Bestellen
Meerjarenonderhoudsplan < 10 appartementen €Op aanvraag
Meerjarenonderhoudsplan > 10 appartementen Prijs opaanvraag