Nieuws

Forum Rotterdam, bouw gestart

Forum Rotterdam 001Forum Rotterdam

Forum Rotterdam is een nieuwbouwproject in ontwikkeling aan de Coolsingel in Rotterdam. Het ontwerp van de nieuwbouw en herontwikkeling is Reinier de Graaf van het architectenbureau O.M.A. van Rem Koolhaas. Het plan omvat de herontwikkeling van beeldbepalende monumentale ABN-AMRO gebouw aan de Coolsingel, het voormalige Jungerhans pand, winkels aan de Lijnbaan en de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van het voormalige ABN-bank torentje.

Bouw gestart, oplevering verwacht 2019

Na jaren van onzekerheid en conflicten is nu eindelijk in augustus 2017 de bouw van Forum Rotterdam gestart. De beoogde bouwer J.P. van Eesteren is na een langlopend conflict vervangen door twee nieuw geselecteerde bouwers Sprangers en Van Mierlo. Zij zijn met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Als eerste wordt gestart met het strippen van het ABN-AMRO kantoortoren achter het monumentale pand aan de Coolsingel.

Grootste Primark van Europa

De Ierse modegigant Primark is met een winkeloppervlakte van 12.000 vierkante meter de grootste huurder en het wordt met dit filiaal de grootste Europese vestiging. Het zal de vestiging in Madrid naar de kroon steken. De flagshipstore loopt van het oude Jungerhans-pand aan het Binnenwegplein tot aan de Koopgoot. Het voormalige ABN-bank torentje uit 1976 in het midden wordt geheel gestript en omgetoverd tot een swingend wooncomplex met 103 woningen, met golvende balkons.

Multi verkoopt deel Forum

Ontwikkelaar Multi heeft het hele vastgoedprogramma van Forum Rotterdam verkocht en het merendeel verhuurd. Het totale plan beslaat bijna 60.000 m2 bvo met een investeringsvolume van 175 miljoen euro, maakte Multi op 25 november 2015 bekend. De winkels aan de Lijnbaan die nu in het plan betrokken worden, zijn van Syntrus Achmea Real Estate & Finance (namens drie fondsen) en ASR Property Fund. Na herontwikkeling zijn deze partijen ook eigenaar van de nieuw te ontwikkelen 6.000 m2 winkelruimte. Namens een van haar opdrachtgevers heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance de woontoren met 103 appartementen gekocht. Het monumentale bankgebouw blijft het gezicht aan de Coolsingel, maar wordt volledig gerenoveerd. Het blijft eigendom van Multi en is nagenoeg geheel verhuurd aan boekhandel Donner (3.900 m2) en ABN Amro bank (900 m2 bankkantoor en 4.700 m2 kantoorruimte).

Forum II, alternatief plan Forum Rotterdam

Het spectaculaire plan met een transparante 66 meter hoge en 65 meter brede kubus ook wel in de volksmond Koopkubus of 2e koopgoot genoemd is eind 2014 ingrijpend gewijzigd. Op 19 augustus 2015 is het definitieve plan voor Forum II gepresenteerd aan de welstand commissie van Rotterdam. In november 2014 maakte ontwikkelaar Multi Vastgoed al bekend dat het plan voor Forum Rotterdam wordt aangepast. Het concept van de kubus wordt verlaten. Tegelijk maakt Multi bekend dat modeconcern Primark zich in Forum Rotterdam zal vestigen. De contouren van het alternatieve plan van Forum Rotterdam die in april 2015 bekend werden zijn verder uitgewerkt in het definitieve plan. Forum Rotterdam blijft een uitgebreid programma houden met 60.000 m2 voor winkels, woningen, kantoren en horeca. Het aantal woningen is uitgebreid van 56 naar 103 woningen en de kantoorruimte en winkelruimte nemen af. De kantoortoren van ABN-AMRO uit 1976 wordt niet gesloopt maar getransformeerd naar 103 huurwoningen. Forum Rotterdam 003

Winkels Lijnbaan

De nieuwbouw van Forum komt direct aan de Lijnbaan en op de huidige Van Oldenbarneveltplaats – expiditiehof dat achter het monumentale bankgebouw. Primark zal het grootste deel van de winkelruimte in beslag nemen. Deze winkel zal aan twee zijden voorzien worden van een entree. Aan het Binnenwegplein via het voormalig Jungerhanspand, waarvan de gevel wordt gerestaureerd, en aan de Koopgoot zijde. Het hoekpand en het bruggebouw aan de Lijnbaan zullen deels worden gesloopt. Beide behoren niet tot deel van de Lijnbaan dat de status van rijksmonument heeft. De winkels aan de Lijnbaan krijgen een spectaculaire, glazen pui en worden veel dieper door de nieuwbouw op de Van Oldenbarnevelthof. Aan de kant van de Koopgoot komen twee enorme liften waarin vrachtwagens naar een ondergrondse bevoorradingsstraat worden gebracht. De entree van de ondergrondse winkel (G-star) wordt aangepast naar een bredere doorgang voor de Lijnbaan en een smallere, volledig transparante toegang naar de winkel.

ABN-Amro kantoor

Het monumentale ABN Amro pand aan de Coolsingel is onderdeel van het Forum Rotterdam. Dit rijksmonument uit 1949 wordt verbouwd door Wessel de Jonge Architecten. Zo’n 5.000 m2 kantoorruimte wordt herontwikkeld in het bankkantoor. Hiernaast komen de entrees voor kantoren en woningen uit de nieuwbouw in het monumentale pand.

Boekhandel Donner blijft in Forum

In het monumentale pand op de Coolsingel is sinds mei 2014 tijdelijk Donner boekhandel gevestigd. Op 5 november 2015 is bekend geworden dat Donner definitieve plek in het rijksmonument blijft. Forum Boekhandel DonnerDe boekwinkel wordt 3.700 m2 en wordt daarmee weer de grootste boekwinkel van Nederland. Aan het Binnenwegplein krijgt ze een eigen entree en een vloeroppervlak van 800 m2 op de begane grond.  Aan de Coolsingel bij de huidige hoofdingang krijgt de winkel een gedeelde entree. Vervolgens komt er een kleine tussenvloer op de 1e verdieping van ongeveer 200 m2; en op de 2e verdieping zal over de gehele lengte en de zijvleugels van het monument 2.000 m2 beschikbaar komen. Aansluitend aan de achterzijde van het pand komt een spectaculaire glazen overkapping, waardoor een atrium ontstaat van nog eens 700m2. Blikvanger vanuit dit atrium zal het magnifieke raam van Copier zijn, een kunstwerk dat dan eindelijk voor het publiek wordt ontsloten.

Gebouw winkel Jungerhans

De winkel van Jungerhans op de hoek van de Coolsingel en het Binnenwegplein uit 1952, ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger, zal in het nieuwe plan niet worden gesloopt maar worden gerestaureerd gerestaureerd en deels herbouwd naar het oorspronkelijke beeld. Forum Rotterdam 002

Projectgegevens

Naam: Forum Rotterdam
Status: In uitvoering
Lokatie: Coolsingel, Binnenwegplein, Lijnbaan
Deelgemeente: Centrum Cool
Categorie: Winkels, woningen, kantoren
Architect: OMA, Wessel de Jonge Architecten
Opdrachtgever: Multi Vastgoed
Start bouw: 2017
Realisatie: 2019
Programma: 
winkels 35.000m2, kantoren 15.000m2 en 103 appartementen

Fiscaal slim vastgoed

Fiscaal verstandig omgaan met uw vastgoed

Voorkom hoge belastingtarieven op uw inkomen uit onroerend goed. Vastgoedbeleggingen voor particulieren worden in principe fiscaal gezien als ‘box 3 beleggingen’. De effectieve heffing is dan 1,2% over het positieve vermogen in box 3 (30% over een fictief rendement van 4%).

Pas op: actief vermogensbeheer wordt progressief belast

Maar let op. Als u een beetje uw best doet om uw ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden om meer uit uw investeringen te halen, besluit de Belastingdienst al snel dat u zich bezighoudt met ‘meer dan actief vermogensbeheer’.

Uw inkomen uit onroerend goed wordt dan gezien als winst uit onderneming en belast in box 1. In het progressieve belastingstelsel is het hoogste tarief 52%waarmee uw rendement belast wordt.

Fiscaal slim vastgoed: voorkom hoge aanslagen door beheer uit te besteden

De Belastingdienst eist passief vermogensbeheer om als particuliere belegger uw vastgoedbelegging in box 3 te houden. U mag zich er zelf dus niet te actief mee bemoeien, terwijl het op peil houden van uw rendement toch regelmatig wat werk met zich meebrengt.

De oplossing? Besteed uw vastgoedbeheer uit. U haalt het beste uit uw investering en voorkomt een fiscale box 1-behandeling.

Rabo moet verhuur onderwaterwoning toch toestaan

Een klant van Rabobank die zijn appartement met een torenhoge financiering niet verkocht krijgt, mag de woning toch verhuren. Dit blijkt uit een uitspraak van de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid. De geschillencommissie kent het belang van de woningeigenaar meer gewicht toe dan dat van Rabo.

Rabo moet verhuur onderwaterwoning toch toestaan

De man koopt in 2007 een appartement in het Gelderse Zevenaar. Hij sluit hier voor een hypotheek van € 158.800 af. Rabobank maakt hierbij wel het voorbehoud dat de de financiering hoger is dan de waarde van de woning en dat de man dus een risico op restschuld loopt.

Verhuurvergunning van gemeente

Dat blijkt ook daadwerkelijk zo te zijn als de Rabo-klant in 2016 met zijn aanstaande echtgenote gaat samenwonen in Arnhem. Het appartement in het naburige Zevenaar, waarvoor hij € 119.000 vraagt, raakt hij aan de straatstenen niet kwijt. De man vraagt en krijgt van zijn gemeente een verhuurvergunning op basis van de Leegstandswet. Met terugwerkende kracht mag hij de woning voor de duur van vijf jaar, tot 1 augustus 2021 verhuren.

Algemene voorwaarden

Rabobank wijst het verzoek van de man om de woning te mogen verhuren echter af en wijst daarbij naar de algemene voorwaarden waarin staat dat verhuur zonder schriftelijke toestemming niet mag. De man gaat daarop naar Kifid en stelt de bank hem in de eerste plaats niet zo’n hoge hypotheek had mogen verstrekken. Daarmee zou Rabo haar zorgplicht hebben geschonden. Daarom is het volgens de klager onbegrijpelijk dat de bank niet aan verhuur wil meewerken.

Gedragscode 2007

Kifid gaat niet mee in de eerste redenering. De geschillencommissie wijst erop dat de verstrekking van de hypotheek voldeed aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2007 en de daarbij behorende plicht om de klant te wijzen op het risico van een restschuld.

Onverhuurde staat

Het klachteninstituut gaat wel mee in de redenering dat de man, mede gelet op de dreigende restschuld, gerechtigd is om de woning te verhuren. Weliswaar erkent de commissie dat het niet-verhuurbeding bij Rabo in het leven is geroepen om te voorkomen dat de woning later alsnog niet verkocht kan worden op grond van de huurdersbescherming maar “Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de Commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de Bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren.”

Belang consument

De klager heeft volgens Kifid wel een belang om de woning te mogen verhuren. “Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor Consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.”

Rabobank dient het verhuur van het appartement nu alsnog toe te staan tot tenminste 1 augustus 2021.

Wetswijziging appartementsrecht een stuk dichterbij!

Op 21 februari is het wetsvoorstel ‘verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet onder andere in de mogelijkheden en gevolgen van het aangaan van een geldlening door de VvE en bepaalt het minimumbedrag van het reservefonds van de VvE. Daarnaast is een motie aangenomen door de Tweede Kamer. Op basis van deze motie kan het besluit van de vergadering tot het aangaan van een geldlening met een gewone meerderheid worden genomen (in plaats van met een gekwalificeerde meerderheid) indien de geldlening ziet op een project dat zich binnen tien jaar terugverdient. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geldlening voor het plaatsen van zonnepanelen.

Echter, dat het wetsvoorstel en deze motie zijn aangenomen door de Tweede Kamer, wil niet zeggen dat de wetswijziging op korte termijn in deze vorm in werking treedt. Het wetsvoorstel zal nu namelijk nog moeten worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel niet wijzigen. Indien de Eerste Kamer toch bezwaar heeft tegen een onderdeel uit het wetsvoorstel, kan de minister toezeggen een wijziging door te voeren.

Al met al is een grote stap gezet, maar pas als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ heeft aangenomen, de Koning en de minister de wettekst hebben ondertekend en het wetsvoorstel is gepubliceerd in het Staatsblad, wordt de wet van kracht. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Duurzaamheid en besluitvorming binnen de VvE

Verduurzaming is een trend. Binnen het appartementsrecht worden steeds vaker vragen over verduurzaming gesteld. Een veel voorkomende vraag is bijvoorbeeld hoe het zit met de besluitvorming in geval van het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak. Of het vervangen van enkel glas voor HR ++ of zelfs triple glas. Moeten deze besluiten door de vergadering van eigenaars worden genomen met een gewone meerderheid of met een gekwalificeerde meerderheid?

Van belang is of het in het voorkomende geval gaat om uitgaven die buiten het onderhoud vallen of nu juist om uitgaven die moeten worden gezien als onderhoud van het gebouw. Wanneer besloten wordt over een maatregel die enkel en alleen te maken heeft met verduurzaming van het gebouw, kan niet worden gesteld dat dit een uitgave betreft die ziet op onderhoud van het gebouw.

Dat betekent dat een besluit met betrekking tot een uitgave die ziet op verduurzaming, in beginsel slechts kan worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Wetgeving buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012 gewijzigd

Op 1 juli 2012 treedt er nieuwe wetgeving in werking op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten.
De wetgeving heeft betrekking op achterstanden die na deze datum zijn ontstaan en heeft met name gevolgen voor de aanmaningskosten, die vanaf 1 juli 2012 onderdeel zijn van de incassokosten

De VvE kan de btw niet verrekenen. Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. De verhoging van het btw-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de vergoeding voor incassokosten berekend aan de hand van onderstaande, door de wetgever vastgestelde, staffel.

 

Hoofdsom Percentage vergoeding

 

Incassokosten 

 

 over de eerste € 2.500,-  15%  minimum € 48,40
 over de volgende € 2.500,-  10%
 over de volgende € 5.000,-  5%
 over de volgende € 190.000,-  1%
 over het meerdere 0,5%  maximum € 8.197,75

 

 

 

De wetgever heeft hiermee besloten dat iedereen recht heeft op een aanmaning zonder extra kosten. Pas bij een tweede aanmaning mogen kosten in rekening worden gebracht.

Wat betekent dit voor klanten van VvE beheer Rotterdam?

Bij VvE Beheer Rotterdam dient, afhankelijk van de afspraken, de VvE-bijdrage te worden voldaan voor de eerste dag van de maand, of voor de eerste dag van het kwartaal. Zodra een achterstand in de betalingen ontstaat ontvangt u als klant een betalingsherinnering. Indien er na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, ontvangt u een 2e aanmaning: de sommatie, waarbij ook incassokosten in rekening worden gebracht.

Grooteigenaar – Stemrecht

Grooteigenaar kiest zichzelf als VvE-beheerder, rechter ontzegt stemrecht

Een eigenaar met de meerderheid van stemmen in de Vereniging van Eigenaars (VvE) handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid als zij zichzelf kiest als VvE-beheerder. Dat oordeelde de rechtbank Limburg in een vandaag gepubliceerde uitspraak. Aan de orde in die zaak was een besluit van VvE Corioveste III in Maastricht, waarbij de grooteigenaar – woningcorporatie Woonpunt, met een eigen afdeling VvE-beheer – zichzelf met 284 van haar stemmen, tegen 24 van de overige stemmen als beheerder koos. De rechter maakte daar korte metten mee.

Corporatie stemt voor, rest stemt tegen: besluit aangenomen

In de vergadering van de VvE was aan de orde of de overeenkomst met de huidige beheerder beëindigd diende te worden, en met de afdeling VvE Beheer van de grooteigenaar een nieuwe overeenkomst afgesloten diende te worden. Er waren 308 stemmen op de vergadering aanwezig: 284 van die stemmen konden door de grooteigenaar worden uitgebracht en 24 door de overige aanwezige eigenaren. Uitsluitend Woonpunt stemde voor het besluit, terwijl alle andere eigenaren tegen stemden: volgens hen functioneert de huidige beheerder prima. Bovendien is de corporatie al eerder beheerder van de VvE geweest, maar dat is niet goed bevallen: zo werden geen offertes aangevraagd voor onderhoud en werden verzekeringspremies niet goed afgedragen. Een van de eigenaren kan zich niet met het besluit verenigen, en vordert bij de kantonrechter vernietiging van het besluit van de VvE, en ontzegging van het stemrecht van Woonpunt.

VvE in ‘eigen’ beheer is beleid woningcorporatie

In de procedure wordt door Woonpunt aangevoerd dat zij geen hogere kosten in rekening brengt dan de huidige beheerder. Het is daarnaast haar beleid om VvE’s in eigen beheer te houden. Door Woonpunt is weliswaar in de vergadering toegegeven dat de onpartijdigheid wat minder zal zijn, maar volgens haar is er geen sprake van belangenverstrengeling. Bovendien is in het reglement van de VvE geen bepaling opgenomen die ontzegging van haar stemrecht mogelijk maakt. Zij betwist dat het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

De rechter: vernietiging besluit en ontzegging stemrecht

De rechter maakt daar echter korte metten mee. Woonpunt heeft, als lid van de VvE met een absolute meerderheid van stemmen, in strijd met de redelijkheid en billijkheid gehandeld door tegen de zin van de anderen haar meerderheidsstem te gebruiken en zichzelf als VvE-beheerder te kiezen. De rechter vernietigd het daarom het besluit. De rechter bepaalt voorts dat als er opnieuw een voorstel op de agenda van de VvE vergadering komt te staan om Woonpunt als VvE-beheerder te kiezen, aan Woonpunt het stemrecht moet worden ontzegd.

– See more at: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/grooteigenaar-kiest-als-vve-beheerder-rechter-ontzegt-stemrecht/#sthash.jjCeVAU3.dpuf

Rabo moet verhuur onderwaterwoning toch toestaan

Een klant van Rabobank die zijn appartement met een torenhoge financiering niet verkocht krijgt, mag de woning toch verhuren. Dit blijkt uit een uitspraak van de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid. De geschillencommissie kent het belang van de woningeigenaar meer gewicht toe dan dat van Rabo.

Rabo moet verhuur onderwaterwoning toch toestaan

De man koopt in 2007 een appartement in het Gelderse Zevenaar. Hij sluit hier voor een hypotheek van € 158.800 af. Rabobank maakt hierbij wel het voorbehoud dat de de financiering hoger is dan de waarde van de woning en dat de man dus een risico op restschuld loopt.

Verhuurvergunning van gemeente

Dat blijkt ook daadwerkelijk zo te zijn als de Rabo-klant in 2016 met zijn aanstaande echtgenote gaat samenwonen in Arnhem. Het appartement in het naburige Zevenaar, waarvoor hij € 119.000 vraagt, raakt hij aan de straatstenen niet kwijt. De man vraagt en krijgt van zijn gemeente een verhuurvergunning op basis van de Leegstandswet. Met terugwerkende kracht mag hij de woning voor de duur van vijf jaar, tot 1 augustus 2021 verhuren.

Algemene voorwaarden

Rabobank wijst het verzoek van de man om de woning te mogen verhuren echter af en wijst daarbij naar de algemene voorwaarden waarin staat dat verhuur zonder schriftelijke toestemming niet mag. De man gaat daarop naar Kifid en stelt de bank hem in de eerste plaats niet zo’n hoge hypotheek had mogen verstrekken. Daarmee zou Rabo haar zorgplicht hebben geschonden. Daarom is het volgens de klager onbegrijpelijk dat de bank niet aan verhuur wil meewerken.

Gedragscode 2007

Kifid gaat niet mee in de eerste redenering. De geschillencommissie wijst erop dat de verstrekking van de hypotheek voldeed aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2007 en de daarbij behorende plicht om de klant te wijzen op het risico van een restschuld.

Onverhuurde staat

Het klachteninstituut gaat wel mee in de redenering dat de man, mede gelet op de dreigende restschuld, gerechtigd is om de woning te verhuren. Weliswaar erkent de commissie dat het niet-verhuurbeding bij Rabo in het leven is geroepen om te voorkomen dat de woning later alsnog niet verkocht kan worden op grond van de huurdersbescherming maar “Het vergunningenstelsel dat door de Leegstandswet in het leven wordt geroepen, biedt de waarborg dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht. Naar het oordeel van de Commissie ontvalt daarmee ten dele het belang dat de Bank heeft bij haar bevoegdheid verhuur in dit geval te weigeren.”

Belang consument

De klager heeft volgens Kifid wel een belang om de woning te mogen verhuren. “Dit is gelegen onder meer in het zwaarwegende belang voor Consument de restschuld en dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen.”

Rabobank dient het verhuur van het appartement nu alsnog toe te staan tot tenminste 1 augustus 2021.

VvE Reservefonds verplicht – Wij raden u een MJOP aan!!!!!!

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE)

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Dit gaat in per januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds hebben voor onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat hierin genoeg geld gereserveerd wordt voor het onderhoud. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. Hierin staat namelijk precies wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zijn. De VvE weet dan hoeveel er maandelijks gereserveerd moet worden voor het onderhoud. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Dit percentage is bevestigd in het onderzoek “Reservering voor planmatig onderhoud bij VvE’s” uit februari 2016. Dit onderzoek is uitgevoerd door Het Nieuwe VvE Beheer. De conclusie in dit onderzoek is dat 0,5% van de herbouwwaarde een goede indicatie is voor de jaarlijkse reservering. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering.

Het voorstel voor de verplichte maandelijkse reservering voor VvE’s staat in het wetsvoorstel ’Verbeteren functioneren VvE’s’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2017 ingestemd met dit wetsvoorstel.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Een VvE kan ook een lening aangaan

VvE’s kunnen ook leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.