Op 1 juli 2012 treedt er nieuwe wetgeving in werking op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten.
De wetgeving heeft betrekking op achterstanden die na deze datum zijn ontstaan en heeft met name gevolgen voor de aanmaningskosten, die vanaf 1 juli 2012 onderdeel zijn van de incassokosten

De VvE kan de btw niet verrekenen. Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. De verhoging van het btw-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de vergoeding voor incassokosten berekend aan de hand van onderstaande, door de wetgever vastgestelde, staffel.

HoofdsomPercentage vergoeding

 

Incassokosten 

 

 over de eerste € 2.500,- 15% minimum € 48,40
 over de volgende € 2.500,- 10%
 over de volgende € 5.000,- 5%
 over de volgende € 190.000,- 1%
 over het meerdere0,5% maximum € 8.197,75

De wetgever heeft hiermee besloten dat iedereen recht heeft op een aanmaning zonder extra kosten. Pas bij een tweede aanmaning mogen kosten in rekening worden gebracht.

Wat betekent dit voor klanten van VvE beheer Rotterdam?

Bij VvE Beheer Rotterdam dient, afhankelijk van de afspraken, de VvE-bijdrage te worden voldaan voor de eerste dag van de maand, of voor de eerste dag van het kwartaal. Zodra een achterstand in de betalingen ontstaat ontvangt u als klant een betalingsherinnering. Indien er na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, ontvangt u een 2e aanmaning: de sommatie, waarbij ook incassokosten in rekening worden gebracht.

Geef een reactie